PREDSEDNIKI

Franc GLUŠIČ

1946 – 1947

Franc HLADIN

1948 – 1949

Franc GLUŠIČ

1950 – 1953

Avgust VIŽINTIN

      1952

Ivan RAMŠAK

      1953

Franc GLUŠIČ

1954 – 1959

Oto STROPNIK

1960 – 1963

Rudi VIDONJA

1964 – 1966

Milan MAVSAR

1967 – 1973

Stanislav OŠTIR

1974 – 1977

Karel CENTRIH

1978 – 1979

Franc GLAŽAR

1980 – 1983

Vili GRUBER

1984 – 1990

Drago GLUŠIČ

1991 – 2002

Matjaž VERBIČ

2003 –

POVELJNIKI

Oto CENTRIH

1946 – 1949

Rudolf OŠTIR

1950 – 1953

Karel GLUŠIČ

1954 – 1955

Stanislav OŠTIR

1956 – 1957

Rudi VIDONJA

      1958

Peter LASNIK

1959 – 1960

Stanislav OŠTIR

1961 – 1969

Franc GLAŽAR

1970 – 1971

Ivan GLUŠIČ

1972 – 1987

Ferdo POLAK

1988 – 1989

Ivan  GLUŠIČ

1990 – 1996

Ivan MIKLAVŽINA

1997 – 2001

Janez MIKLAVŽINA

2002 –  2006

Lovro ZAPUŠEK

2007 –  2009

Janez MIKLAVŽINA

2010 – 

 

TAJNIKI

Anton MRAVLJAK

1946 – 1947

Franc HUDOBREZNIK

1948 – 1949

Ivan MIKLAVŽINA

      1949

Franc KOROTANČNIK

      1949

Jože SLATINŠEK

1950 – 1951

Ivan MIKLAVŽINA 

1952 – 1953

Jože SLATINŠEK

      1953

Franc ČAS

      1954

Ivan MELE

1955 – 1957

Oto STROPNIK

1958 – 1959

Janko VIHAR

      1960

Ivan KLUGLER

      1961

Anton MESARIČ

1962 – 1976

Anica MEŽA

      1976

Emica POZNIČ

1977 – 1989

Martina MIKLAVŽINA 

1990 – 1994

Ivan KOŽELJNIK

1994 – 1996

Zdenka ORTER

1997 – 2002

Klavdija STROPNIK

2003 –

 

BLAGAJNIKI

Franc ŠTRBENK

1946 – 1948

Jože MAGDIČ

      1949

Franc ČAS

1950 – 1953

Zdravko ŠPITAL

1954 – 1955

Ivan MIKLAVŽINA

      1956

Franc POZNIČ

1957 – 1959

Zdravko ŠPITAL

1960 – 1966

Anica CENTRIH

1967 – 1976

Vera GRILC

1977 – 1989

Mojca KRUŠNIK

1990 – 1996

Damjana MIKLAVŽINA – GROBELNIK

1997 – 2012

Luka BIZJAK 2013 –

 

UPRAVNI ODBOR V LETU 2013

Predsednik

Matjaž Verbič

Namestnik predsednika

Drago Glušič

Poveljnik

Janez Miklavžina

Tajnik

Klavdija Stropnik

Blagajnik

Luka Bizjak

Namestnik poveljnika

Franci Milhar

Pom. poveljnika za dihalne aparate

Mitja Kortnik

Referent za mladino

Luka Poznič

Referent za ženske

Damjana Grobelnik

Referent za veterane

Ferdo Polak

Referent za propagando

Franc Borovnik

Glavni strojnik

Kristjan Triplat

Pomočnik strojnika

Marko Sevčnikar

 

NADZORNI ODBOR

Predsednik

Helena Jezernik Triplat

Namestnik predsednika

Matej Planinc

Član

Vera Grilc

Član

Peter Kotnik

 

POVELJSTVO

Poveljnik

Janez Miklavžina

Namestnik poveljnika

Franci Milhar

Glavni strojnik

Kristijan Triplat

Pomočnik strojnika

Marko Sevčnikar

Pomočnik poveljnika za IDA

Mitja Kortnik

 

KOMISIJA ZA ODLIKOVANJE

Matjaž Verbič

Janez Miklavžina

Zdenka Orter

Lovro Zapušek

Klavdija Stropnik

Franc Borovnik

Ferdo Polak ml.


 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Anton Perger

Štefan Orter

Matjaž Slatinšek

Zdenka Orter

Franc Glažer

 

Upravni in nadzorni odbor PGD Pesje z najstarejšima članoma v letu 2006.  Sedijo od leve: Vera Grilc, Lovro Zapušek, Matjaž Verbič, Karel Glušič, stojijo druga vrsta: Vikica Kričaj, Mitja Kortnik, Klavdija Stropnik, Zdenka Orter, Damjana Grobelnik, Zofka Purger, Drago Glušič, zadnja vrtsa od leve: Ferdo Polak, David Čas, Kritjan Triplat, Sevčnikar, Štefan Orter in Ivan Miklavžina.Veterani ob stoletni ročni brizgalni.  Sedijo na črpalki od leve: Nikola Hižar, Franc Glažer, Vili Gruber, Franc Borovnik, stojijo od leve: Martin Žunter, … Mijo Reponja, Leopold Meh in Jože SlatinšekVeterani in veteranke PGD Pesje ob osvojitvi prehodnega pokala v Športnem tekmovanju veteranov GZ Velenje.

Krajani starega dela Pesja in Prelog na srečanju leta 1996.Obisk in  pregled opreme operativne desetine PGD Pesje.Najstarejša gasilka Zofka Purger in Karel Glušič, član z najdaljšim stažem v PGD Pesje.

Desetina veteranov ob stari cisterni. Stojijo od leve proti desni: Karel Rudolf, Nikola Hižar, Martin Žunter, Franc Glažer, klečijo: Franc Borovnik, Ferdo Polak sen., Leopold Meh  in Mijo Reponja.Desetina veteranov  ob orodnem vozilu od leve : Martin Žunter, Vili Gruber,.. Golob, Maks Koštomaj, Nikola Hižar, Ivan Golob, Mravljak.. Mijo ReponjaDesetina veteranov ob osvojitvi pokala. Stojijo od leve: Maks Koštomaj, Ivan Golob, Mijo Reponja, Martin Žunter, klečijo od leve Franc Glažer, Vili Gruber, Mravljak…, Milan Hladin

Udeleženci športnega tekmovanja veteranov v Pesju. Desetina veteranov pod mariborski trti ob udeležbi na državnem tekmovanju v Mariboru.Desetina članic B z mentorjem Ferdom  Polakom  ob uspešni letni beri pokalov.

Tako si vesel, ko postaneš občinski prvak v članski desetini.Tako pa izgleda gasilski krst, ko si rečeš usodni DA.Mentorja Damjana in Rudi s pionirkami.

Gasilski dom Pesje in Dom krajanov 2005.      foto: Damijan Klajič