Št.

Priimek in ime

Čin

Strokovni izpiti

Funkcija 

1

BIZJAK Luka

višji gasilec

IDA, RZ, HEL, MŽ

blagajnik

2

GLUŠIČ Drago

gasilec II.

šofer˝C˝

namestnik predsednika

3

GLUŠIČ Klemen

gasilec

RZ

član

4

GLUŠIČ Ivan ml.

nižji gas. častnik I.

RZ

član

5

GROBELNIK Fabijan

nižji gas. častnik I.

IDA, MM, HFTA, IDA OBN, HFTB

član

6

HLADIN Kristjan

gasilec I. STR, MŽ, RZ, IDA, šofer “C” pomočnik poveljnika za RZ

7

JELEN Marjan

gasilec II.

STR, RZ, šofer˝C˝

član

8

HOČEVAR Matjaž

gasilec

IDA, RZ

član

9

KONEČNIK Denis

višji gasilec

IDA, RZ, MŽ

član

10

KORTNIK Mitja

gasilec I.

IDA, RZ, HFTA, MŽ, HFTB, HEL

član

11

KOŠTOMAJ Jure

gasilec RZ, IDA član

12

KOTNIK Peter

višji gasilec

RZ, INF, GPONO

član nadzornega odbora

13

LETONJE Jure

gasilec

RZ

član

14

MIKLAVŽINA Ivan

gas. častnik II.

SOD, STR

član

15

MIKLAVŽINA Janez

gas. častnik I.

IDA, SOD, RZ, HFTA, IDA OBN, HFTB, MŽ

poveljnik

16

MILHAR Franci

višji gas. častnik

STR, RZ, BOL, MM, TRE, šofer “C”, GPNO

namestnik poveljnika

17

MRAVLJAK Matjaž

gasilec I.

IDA, HFTA, HFTB

član

18

NAPOTNIK Rok

nižji gas. častnik

RZ, STR, TRE

član

19

ORTER Štefan

gas. častnik II.

RZ, STR, šofer˝C˝

član

20

PLANINC Matej

višji gasilec

RZ

član nadzornega odbora

21

POLC Žan

gasilec RZ član

22

POZNIČ Vili ml.

nižji gas.častnik I.

šofer˝C˝

član

23

POZNIČ Jaka

višji gasilec IDA, RZ, šofer “C”, HFTA, STR, MŽ, HFTB pom. poveljnika za IDA

24

POZNIČ Luka

višji gasilec I.

IDA, RZ, MM, HFTA

referent za mladino

25

SEVČNIKAR Marko

gas. častnik

IDA, RZ, HFTA, HFTB, MŽ, GPONO

orodjar

26

SEVČNIKAR Tadej

gasilec RZ, IDA član

27

SLATINŠEK Matjaž

gasilec I.

/

član

28

ŠANTEJ Žiga

gasilec / član

29

ŠOJAT Miha

gasilec RZ, IDA član

30

TRIPLAT Kristjan

gasilec II.

STR, šofer˝C˝, HFTA, IDA OBN, IDA MŽ

glavni strojnik

31

VRABIČ Aljaž

gasilec

IDA

član

32

VERBIČ Matjaž

višji gasilec

IDA, STR, HFTA, BOL

predsednik

33

VERBIČ Grega

gasilec

MŽ, RZ

član

34

VEITHAUSER Grega

gasilec I.

RZ

član

35

ZAPUŠEK Lovro

gas. častnik I.

IDA, STR, šofer˝C˝, MŽ

član

36

ZUPANC Miha

gasilec IDA, HFTA član

37

ZUPANC Nestl

gas. častnik II.

SOD

član